Contact

STRATEGIE

Hoe het EFQM-model helpt om resultaten te behalen!

Katrien V

Katrien Verschoote - 11/04/2022

Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie

processen optimaliseren

professionaliseren

visie

Hoe helpt het EFQM-model om resultaten te behalen?

Elke activiteit die je doet, doe je in functie van een resultaat dat je wil bereiken.
Ook bij de begeleiding van bedrijven is dat niet anders.
In al onze verbetertrajecten, streven we ernaar om een positieve invloed te hebben op de resultaten van het bedrijf.
​We willen het bedrijf vooruit helpen.
 
Eén van de modellen die ons hierbij helpt, is het EFQM Model.

De kern van de zaak

Het EFQM-model (vroegere versie)

Efqm

Vertrekpunt

Het vertrekpunt waar wij van uitgaan, is ook hier : het "(bedrijfs)Resultaat" . Je vindt dit op het EFQM-model helemaal rechts terug, wat ook logisch is vermits het iets is waar je naar mikt!
 
Bij onze begeleidingen, streven we ernaar om dit "resultaat" zo concreet mogelijk te krijgen. Het moet echt een "SMART" invulling zijn.
Vb. Tegen het einde van 2025 willen we onze omzet van x k EUR met 30% verhogen.
 
Na het vastleggen van de doelstelling in functie van het resulaat bekijken we 3 basiscriteria die je nodig hebt om dit resultaat te verkrijgen. Volgens het EFQM-model gaat het om:

 • Loyale klanten
 • Een goed bedrijfsimago
 • Loyale medewerkers

De basiscriteria

We vullen elk van bovenstaande criteria in:

 • Loyale klanten:
  • Wie zijn onze klanten en hoe kunnen we hun loyaliteit behouden?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we “loyale” klanten creëren: wat zijn onze troeven?
  • Denken we verandering hierin te zien tegen eind 2025? Welke?
  • Wat als…. De klantenloyaliteit daalt… : hiervoor 3 scenario’s uitwerken.
 • Een goed bedrijfsimago:
  • Wat ligt aan de basis van dit imago, wat bepaalt ons imago?
  • Hoe kunnen we dit imago in stand houden (welke acties te ondernemen)?
  • Wat heeft een negatieve impact op dit imago?
  • Wat als…. Ons imago daalt….: hiervoor 3 scenario’s uitwerken.
 • Loyale medewerkers:
  • Wat ligt aan de basis van de loyaliteit van de medewerkers?
  • Wat zijn de pijnpunten volgens de medewerkers? (Dit halen we uit de tevredenheidsenquête en/of de evaluaties die we doen met onze medewerkers.)
  • Welke evoluties zien we en voorspellen we tegen het eind van …?
  • Welke acties voorzien we om de loyaliteit te behouden / te voorkomen dat die daalt? (ook hier 3 scenario’s voor uitwerken)

De andere bouwstenen van het EFQM-model

Wanneer dit beeld duidelijk is, kunnen we overgaan naar de volgende bouwstenen van het EFQM-model.
 
Al deze zaken; een positief resultaat, loyale klanten, een goed bedrijfsimago en loyale medewerkers komen niet vanzelf….
Je komt tot dit resultaat door activiteiten uit te voeren.
Door processen te realiseren zijnde de kern van het EFQM-model.

Die processen worden gestuurd door:

 • Het gevoerde personeelsbeleid
 • De gevolgde strategie en beleid
 • De gebruikte technologie

 
Ook deze bekijken we nader:

 • Het gevoerde personeelsbeleid
  • Hoe zit dit in elkaar?
  • Wat is de sterkte, de zwakte, wat moet worden aangepast?
 • De gevolgde strategie en beleid
  • Hoe brengen we de strategie in actie?
  • Hebben we een juist strategie/beleid (zal deze ons in staat stellen onze doelstellingen te bereiken)?
  • Welke impact heeft die strategie/het beleid op de processen?
 • De gebruikte technologie
  • Wat zullen we nodig hebben om ons doel te bereiken?
  • Welk plan hebben we hiervoor
  • Hoe gaan we dit realiseren?​

Aansturing

Al de bovenstaande blokken, worden op hun beurt aangestuurd door (gedeeld) leiderschap.
En ook dit gaan we nader bekijken:

 • Zijn deze leiders in staat om een motiverende werkomgeving te creëren? Waarom? Waarom niet? + actieplan wat moet wijzigen?
 • Zijn deze leiders een “levend voorbeeld” van hoe we ons als bedrijf willen profileren?
 • ….

 Eens we dit in kaart gebracht hebben, hebben we een goede basis om ons veranderingstraject te starten en het nodige resultaat te behalen.

Waarom de "oude" versie van het EFQM-model gebruiken?

De kenners onder jullie zullen zeker gemerkt hebben dat ik nog steeds de “oude versie” van het EFQM-model gebruik.
In 2020 kreeg het model namelijk een update. Je vindt deze update hier terug. 

Het is niet dat ik het nieuwe model niet ter harte neem of minder interessant vind maar als basis vind ik het model dat ik hierboven gebruik iets eenvoudiger. En in dit opzicht vormt het een goed startpunt. Dit verhoogt de herkenbaarheid bij trajecten.

Maar laat me je vooral niet tegenhouden om met het nieuwe model aan de slag te gaan! Ook al zit de basisgedachte in beide systemen goed, het biedt zeker een meerwaarde!

Stof genoeg voor een volgende blog? Hou onze blogs dus zeker in de gaten!

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer
Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer