Contact

MGTSYSTEMEN

Kritische succesfactoren

Abdon M

Abdon Moens - 04/04/2022

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

JAP - jaaractieplan

visie

​change management

Kritische succesfactoren - de sleutel voor een succesvol strategisch proces.

Bij het bepalen en uitrollen van een bedrijfsstrategie is het identificeren van de juiste Kritische Succesfactoren (KSF) een krachtige kapstok. Kritische succesfactoren (KSF's) zijn immers deze elementen waaraan de organisatie prioritair moet werken om haar strategische doelstellingen te bereiken. 
​KSF's zijn verschillend voor elke organisatie, zijn gelinkt aan de bedrijfsstrategie en zijn opgesteld door het hogere management. ( ps: het concept van KSF's is ontwikkeld door Ronald Daniel in 1961)

Kritische succesfactoren

Binnen Lumeron gebruiken we de Kritische SuccesFactoren als kapstok binnen het verdere strategische planningsproces.
We formuleren acties per Kritische SuccesFactor die dan verder doorvertaald & projectmatig uitgerold worden binnen de organisatie.

Input en bronnen van Kritische Succesfactoren

Als input voor het formuleren van de KSF's bekijken we meestal deze 5 bronnen :

  • Sectorgerelateerde KSF's: zijn afhankelijk van de specifieke sectorkarakteristieken. Deze factoren zijn essentieel om te kunnen blijven concurreren in de markt
  • KSF ivm Concurrentiestrategie: zelfs binnen dezelfde sector kunnen de KSF's verschillen van bedrijf tot bedrijf. Veel heeft te maken met de maturiteit waarin de organisatie en haar processen zich bevindt
  • KSF ivm omgevingsfactoren: hiervoor gebruiken we vaak de PEST(LE)-analyse. Immers, de politieke, economische, sociale en technologische  evoluties creëren voldoende KSF's voor elke bedrijf. Toevallig beginnen de 4 termen zowel in het Nederlands als het Engels met dezelfde letter. Deze vullen we aan met de 'L' van Legal en 'E' van environmental of dus het wettelijke kader en de milieu/klimaat impact.
  • KSF strategische personeelsplanning: het is essentieel dat er transparantie is in afhankelijkheid van een organisatie van welbepaalde kennis, skills, netwerking, ….
  • Procesgerelateerde KSF's: om kwaliteit, efficëntie en snelheid te kunnen uitspelen als een concurrentievoordeel, moet de ganse organisatie op punt staan. Grote afwijkingen in procesmaturiteit corrigeren zijn dan meestal een evidente KSF.

Kritische succesfactoren ontwikkelen

Vooraleer we KSF's kunnen ontwikkelen moeten we al beschikken over een goed beeld van de organisatie en haar strategische ambities.
We overlopen dan de 5 bronnen voor KSF's (cfr hierboven) en toetsen af welke elementen onze strategische ambities kunnen versterken of te niet doen.
We ontwikkelen dan de KSF's die op één of andere manier kunnen gemeten worden.

Een goede KSF begint met een werkwoord en schetst in weinig woorden wat 'echt' belangrijk is (bv. investeer in opkomende markten, snel inspringen op klantenbehoeften, roll OPEX uit, groei realiseren in klantenbestand… ).

Vervolgens bepalen we indicatoren (KPI's - Key Performace Indicators) -  om te meten of de ambitie geformuleerd in de KSF's gehaald worden - en installeren een frequentie in de follow up en bijsturing.

​Het volhouden van dit ritueel van opvolgen en bijsturen is essentieel in het realiseren van de strategische ambities.

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer