Contact

MGTSYSTEMEN

Kritische succesfactoren

Abdon M

Abdon Moens - 04/04/2022

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

JAP - jaaractieplan

visie

​change management

Kritische succesfactoren - de sleutel voor een succesvol strategisch proces.

Bij het bepalen en uitrollen van een bedrijfsstrategie is het identificeren van de juiste Kritische Succesfactoren (KSF) een krachtige kapstok. Kritische succesfactoren (KSF's) zijn immers deze elementen waaraan de organisatie prioritair moet werken om haar strategische doelstellingen te bereiken. 
​KSF's zijn verschillend voor elke organisatie, zijn gelinkt aan de bedrijfsstrategie en zijn opgesteld door het hogere management. ( ps: het concept van KSF's is ontwikkeld door Ronald Daniel in 1961)

Kritische succesfactoren

Binnen Lumeron gebruiken we de Kritische SuccesFactoren als kapstok binnen het verdere strategische planningsproces.
We formuleren acties per Kritische SuccesFactor die dan verder doorvertaald & projectmatig uitgerold worden binnen de organisatie.

Input en bronnen van Kritische Succesfactoren

Als input voor het formuleren van de KSF's bekijken we meestal deze 5 bronnen :

  • Sectorgerelateerde KSF's: zijn afhankelijk van de specifieke sectorkarakteristieken. Deze factoren zijn essentieel om te kunnen blijven concurreren in de markt
  • KSF ivm Concurrentiestrategie: zelfs binnen dezelfde sector kunnen de KSF's verschillen van bedrijf tot bedrijf. Veel heeft te maken met de maturiteit waarin de organisatie en haar processen zich bevindt
  • KSF ivm omgevingsfactoren: hiervoor gebruiken we vaak de PEST(LE)-analyse. Immers, de politieke, economische, sociale en technologische  evoluties creëren voldoende KSF's voor elke bedrijf. Toevallig beginnen de 4 termen zowel in het Nederlands als het Engels met dezelfde letter. Deze vullen we aan met de 'L' van Legal en 'E' van environmental of dus het wettelijke kader en de milieu/klimaat impact.
  • KSF strategische personeelsplanning: het is essentieel dat er transparantie is in afhankelijkheid van een organisatie van welbepaalde kennis, skills, netwerking, ….
  • Procesgerelateerde KSF's: om kwaliteit, efficëntie en snelheid te kunnen uitspelen als een concurrentievoordeel, moet de ganse organisatie op punt staan. Grote afwijkingen in procesmaturiteit corrigeren zijn dan meestal een evidente KSF.

Kritische succesfactoren ontwikkelen

Vooraleer we KSF's kunnen ontwikkelen moeten we al beschikken over een goed beeld van de organisatie en haar strategische ambities.
We overlopen dan de 5 bronnen voor KSF's (cfr hierboven) en toetsen af welke elementen onze strategische ambities kunnen versterken of te niet doen.
We ontwikkelen dan de KSF's die op één of andere manier kunnen gemeten worden.

Een goede KSF begint met een werkwoord en schetst in weinig woorden wat 'echt' belangrijk is (bv. investeer in opkomende markten, snel inspringen op klantenbehoeften, roll OPEX uit, groei realiseren in klantenbestand… ).

Vervolgens bepalen we indicatoren (KPI's - Key Performace Indicators) -  om te meten of de ambitie geformuleerd in de KSF's gehaald worden - en installeren een frequentie in de follow up en bijsturing.

​Het volhouden van dit ritueel van opvolgen en bijsturen is essentieel in het realiseren van de strategische ambities.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer