Contact

ORGANISATIE

Veranderingen in de organisatie zijn niet altijd een verbetering

Peter L

Peter Lamote - 01/02/2021

Senior Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie

continu verbeteren

professionaliseren

​change management

Veranderingen in een organisatie = een verbetering?

Deze week, tijdens een online werksessie met een klant, liet een medewerker zich bovenvermelde quote ontvallen. Ik vroeg hem wat meer details en vat deze als volgt samen.

Indien een organisatie veranderingen doorvoert,

 • zonder vooraf de gevolgen goed te overwegen
 • zonder de veranderingen op een gestructureerde manier uit te rollen
 • zonder de medewerkers op een goede manier te informeren en ze bij het verhaal te betrekken

​dan kunnen ze binnen een organisatie behoorlijk wat schade aanrichten. Denk hierbij maar aan taken die niet meer ingevuld worden, tools die spaak lopen, productieproblemen zowel van kwalitatieve als van kwantitatieve aard, hogere logistieke kosten, etc.

Veranderingen in de organisatie is niet altijd een verbetering

Waarover denk je beter na bij wijzigingen?

Indien een organisatie de behoefte heeft om wijzigingen aan te brengen, kan ze dit maar beter op een gecontroleerde en gestructureerde manier doen door:

 • na te denken over:
  • het doel van de wijzigingen en de mogelijke gevolgen; wat is de na te streven strategie en de impact op huidige proceswerking van de organisatie ?
  • welke middelen nodig zijn om de verandering te realiseren
  • het eventueel opnieuw toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; m.a.w. zit nu en straks de juiste man op de juiste plaats ?
 • de wijzigingen te benoemen en ze naar de medewerkers te communiceren
 • de wijzigingen projectmatig aan te pakken door de nodige actieplannen van diverse aard uit te rollen en op te volgen.

Wat zijn de key-factoren om verandering te realiseren?

Change keyfactoren veranderingen zijn niet altijd verbeteringen
 • Visie: het is belangrijk de visie of de strategie rond de verandering goed te communiceren dit om de neuzen in dezelfde richting te zetten; gebeurt dit niet , dan zaait dit alleen maar verwarring onder de medewerkers.
 • Competentie: medewerkers moeten over de nodige competenties beschikken. Hiervoor moeten de nodige tools en opleidingen voorzien worden. Het ontbreken van de nodige competenties kan bij de medewerkers leiden tot schrik om de wijziging te ondergaan of aan te gaan.
 • Motivatie: medewerkers moeten erbij betrokken worden zodat ze inzien welke meerwaarde er voor hen persoonlijk inzit. Dit inzicht leidt tot ‘goesting’ om mee te werken.
 • Resources: vanzelfsprekend dienen de nodige middelen zoals mensen, tijd, tools en materialen voorzien te worden.
 • Actieplan: aan de hand van een concreet kader, een stappenplan en een tijdslijn kan een valse start vermeden worden en de wijziging gestructureerd uitgerold worden.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer