Contact

STRATEGIE

Wat ga jij doen vandaag? En weet je ook waarom?

Katrien V

Katrien Verschoote - 04/01/2021

Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie

continu verbeteren

JAP - jaaractieplan

visie

​change management

Bedrijfsdoelstellingen voor iedereen in de organisatie

Bij één van mijn eerste ervaringen als consultant, hielp ik mee aan een project rond verbeteren. Bij het tweede (virtuele) bezoek met een medewerker van de firma stelde hij me meteen de volgende vreemde vraag: " Weet jij wat ik zou moeten doen vandaag? "

Doelstellingen... euh neen?!

Prijs je gelukkig indien jij bovenstaande vraag kort en duidelijk kan beantwoorden zonder te moeten nadenken. Dit is blijkbaar niet voor iedereen in de organisatie weggelegd en kan leiden tot frustratie, camoufleergedrag of zelfs tot een “bore-out”.

Om het antwoord te vinden op zijn vragen, vroeg ik hem of hij doelstellingen gekregen had bij aanvang van het jaar.
Ik kreeg een aarzelende “euh neen…”.  Hier ligt duidelijk een eerste oorzaak van zijn probleem.

Het is weer die tijd van het jaar …
In heel wat organisaties is het terug de tijd van het jaar. De evaluaties, de opvolggesprekken, de beoordelingen, de functioneringsgesprekken, de samenwerkingsevaluatie, de evolutiegesprekken,... Veel namen om te zeggen dat er eens naar het verleden wordt gekeken.

En ja ongeacht wanneer en hoe je dit doet, is het af en toe belangrijk om eens stil te staan en bij te sturen maar vooral ook om te zien hoe elke medewerker ook in de toekomst kan bijdragen aan de organisatie en daar zijn team- en individuele doelstellingen zeker een handige extra motivator bij. Zolang ze ook het organisatiedoel ondersteunen. Ook vanuit ISO 9001 kwaliteitsdenken is dat trouwens de basisgedachte. Strategie doorvertalen tot op individueel werknemersniveau zodat elkeen weet welk steentje zij bijdragen.

Doelstellingen helpen

Waarom doe ik dit nu ook weer?

Mijn antwoord naar de man toe was: "
​Het belang van duidelijke doelstellingen wordt soms onderschat. Nochtans is het vrij logisch: als je niet weet waarom je iets doet, dan doet het er ook niet toe hoe je dit doet….
Een goede basis ligt in het definiëren van duidelijke doelstellingen voor iedereen binnen het bedrijf. Met duidelijke doelstellingen, die vertaald worden naar wat dat concreet voor jou betekent, krijg je een houvast en een richting. Dit is een noodzakelijk startpunt of een noodzakelijke eindbestemming, het is maar te zien hoe je dit bekijkt. Vanaf dan kan je aan de slag en is het aan jou om de weg uit te stippelen die tot die eindbestemming zal leiden. Vanaf dan kan je beginnen bouwen aan het antwoord op de vraag “Weet jij wat te doen vandaag?"

Doelstellingen geven zin aan jouw werk, ze geven een antwoord op de vraag: “Waarom doe ik dit nu ook weer?”

Anderzijds is het ook belangrijk om af en toe eens stil te staan en af te wegen of hetgeen je aan het doen bent, het gewenste effect heeft. Als je weet wat je wil bereiken, dan is het nuttig om, op regelmatige basis een af te toetsen of de dingen die je doet nu echt bijdragen tot de finale eindbestemming. Gaandeweg leer je relativeren en je zal zien dat je een beter inzicht krijgt in welke impact bepaalde zaken hebben.
​"
Toen ik dit duidelijk maakte aan de medewerker, zei hij dat hij dit eens ging opnemen met zijn leidinggevende en hierop zou terugkomen bij ons volgende gesprek.

Plots gaat er een wereld open

Een week later zat ik opnieuw samen met die medewerker en dit was zijn reactie:
"
Mijn leidinggevende heeft mij duidelijk uitgelegd hoe ik bijdraag tot de visie en de missie van het bedrijf. We hebben niet alleen teamdoelstellingen, ik heb ook persoonlijke doelstellingen, maar ik wist niet goed hoe deze gelinkt waren aan de doelstellingen van het bedrijf. Door mijn activiteiten eens met een nuchtere blik te bekijken en te weerspiegelen op die beoogde doelstellingen, leerde ik mijn toegevoegde waarde kennen voor het bedrijf.

Ik zag het verband tussen mijn bijdrage en de teamdoelstellingen “Dat is wat ik echt bijdraag en zonder mij zou dit stukje van de puzzel ontbreken.”
Leuk om dit te ontdekken en nog leuker om hiermee aan de slag te gaan want zeg nu zelf, hoe vervelend is het als er stukjes ontbreken in een puzzel?!
"
Daar wordt een mens nu blij van zie.

"Als je niet weet waarom je iets doet, dan doet het er ook niet toe hoe je dit doet…."

Woordspel?

En omdat we nu toch bij het begin van een nieuw jaar zijn, is een leuk woordspel misschien ook mooi meegenomen. Enig idee wat het verschil is tussen objectieven en doelstellingen? Die woorden worden toch vaak door elkaar gebruikt? Is er eigenlijk wel een verschil?

Het verschil is veel groter dan velen denken. En vraag het aan elke taal​- en letterkundige en die zal het bevestigen. In de context zoals hierboven is eigenlijk enkel het woord 'doelstelling' correct woordgebruik want 'objectief' is een 'lenzenstelsel van een optisch instrument'. In mensentaal de lens van een camera. Hoe komt het dan dat we met z'n allen die twee woorden vrolijk door elkaar gebruiken? De Franse invloeden liggen aan de basis want daar spreekt met van een 'Objectif', maar ondertussen gebruiken we ook vaak de Engelse term "Objectives" door elkaar met de vernederlandste vorm.

Zo, dit is alweer een interessant weetje om de jaarlijkse gesprekken rond dit thema wat op te leuken. En toegegeven... we durven ze ook wel eens door elkaar gebruiken hoor.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer