Contact

MGTSYSTEMEN

Wat is de rol van een externe consultant?

Katrien V

Katrien Verschoote - 24/08/2022

Consultant Procesteam

(smart) in transition

continu verbeteren

professionaliseren

​change management

Hoe start Lumeron een consultancy-traject

Wanneer beslis je om te gaan samenwerken met een consultant?
Hoe beginnen wij eraan?
Wat betekent dit voor de mensen in uw bedrijf?
Wat mogen jullie verwachten?

Externe ondersteuning

De trigger: waarom samenwerken met een consultant?

Er zijn 1001 redenen waarom je nood kan hebben aan externe hulp, maar wij zien doorheen de jaren een duidelijke verandering hierin.
Waar jullie 10 jaar geleden meer nood hadden aan “pure” kwaliteitshulp (vb voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem) zien we meer en meer dat jullie aankloppen omdat:

 • Jullie willen groeien en je weet niet zeker of jouw bedrijf hier klaar voor is
 • Jullie voelen dat er “iets” scheelt maar je kan er je vinger niet op leggen
 • Jullie willen jullie bedrijf overlaten maar weten niet goed hoe je dit regelt
 • Jullie willen digitaliseren maar weten niet hoe te beginnen of waar het meest nood aan is
 • Jullie willen een zicht op de toekomst creëren en jullie bedrijf hierop voorbereiden

 
Herkenbaar?
Jullie zijn zeker niet alleen!

In elk van bovenstaande gevallen kan je beslissen dat een externe kijk op de zaak een voordeel kan bieden en kunnen we een aantal voorbeelden aanhalen waarbij jullie ervoor kozen om met ons in zee te gaan!

De eerste stap: de organisatiescan

Natuurlijk is elke case anders en zoeken we de beste manier van aanpak maar we detecteren wel een rode draad doorheen bovenvermelde cases.
We beginnen ons traject met het grondig leren kennen van uw bedrijf. We doen dit in de vorm van een organisatiescan. Hierbij spreken we met een aantal van jullie key-medewerkers en verzamelen zo de nodige informatie. We verzamelen informatie rond diverse topics:

 • Toekomstige doelstellingen en jullie gekozen strategie: waar willen jullie naartoe met jullie bedrijf en hoe gaan jullie daar geraken?
 • Inspirerend en gedeeld leiderschap: welk soort leiderschap dragen jullie uit? Wat is jullie “gemiddelde” leiderschapsstijl?
 • Jullie interne organisatie: hoe ziet jullie interne werking eruit, welke processen zijn aanwezig en hoe matuur zijn deze processen?
 • Jullie werkomgeving: hoe goed zijn jullie in het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan en gemotiveerd blijven?
 • Jullie bedrijfsresultaten: indien mogelijk bekijken we ook een aantal key financiële cijfers (high-level).

 
​De informatie die we uit de gesprekken halen, bundelen we in een uitgebreid rapport waarin we voor elk van bovenstaande topics een duidelijk beeld scheppen over:

 • Wat jullie reeds bereikt hebben.
 • Wat jullie willen bereiken.
 • Hoe groot jullie verbeterpotentieel is en waar dit ligt.

 
Op basis van onze vaststellingen maken we een plan van aanpak op en bespreken we de volgende stappen.

De tweede stap: Informeren, informeren, informeren

Wanneer jullie hebben beslist om samen met ons de volgende stappen te zetten, beginnen wij met het informeren van zoveel mogelijk mensen in jullie organisatie. Op z’n minst informeren we de betrokken medewerkers, maar liever trekken we dit zo breed mogelijk.
Het is immers van uiterst belang dat iedereen op de hoogte is dat er af en toe eens een ander gezicht in het bedrijf te zien zal zijn, het is tevens belangrijk dat de mensen begrijpen waarom die persoon daar rondloopt en het is noodzakelijk dat de mensen begrijpen wat dit voor hen betekent.

Dus vooraleer we concreet aan de slag gaan met de medewerkers in uw bedrijf, brengen we uw medewerkers op de hoogte. Zo informeren we hen over:

 • Wat wij in jullie bedrijf reeds gedaan hebben (we geven een high level overzicht van de resultaten van de organisatiescan)
 • Welke doelstellingen we willen bereiken.
 • Hoe we die doelstellingen gaan bereiken.
 • Hoe de medewerkers ons hierbij gaan helpen: we gaan immers SAMEN aan de slag!


Eens dit duidelijk is, zien we een zekere “gerustheid” en dikwijls ook een enorme “lust om mee te werken” ontstaan.

De derde stap: Samen aan de slag!

Afhankelijk van de noodzaak en het gekozen plan van aanpak, gaan we met uw medewerkers aan de slag. Dit betekent dat we in het begin heel nauw samenwerken met jullie medewerkers en dikwijls ook zelf activiteiten uitvoeren. Naargelang we verder in het traject komen en naargelang we jullie meer en meer op sleeptouw nemen, bouwen jullie gestaag de nodige kennis op om een aantal zaken zelfstandig op te nemen.

Eens de basiskennis en een zekere aanpak van jullie medewerkers aanwezig is, helpen we om de nodige competenties op te bouwen. Kennis alleen is immers niet voldoende, je moet die kennis ook in de praktijk kunnen omzetten.

Daarnaast koppelen we ook steeds al onze activiteiten aan de vooropgestelde doelstellingen en volgen die nauwgezet, samen met jullie medewerkers op.
Ze worden betrokken in alles wat we doen en gaandeweg nemen ze de nodige activiteiten volledig over.

Deze manier van werken creëert niet enkel de nodige kennis en competentie, maar ook de oh zo belangrijke betrokkenheid. En met deze betrokkenheid krijg je ook motivatie en transparantie.

Van strategie naar strategie in actie

Tussentijdse evaluatie: De stuurgroep

Tijdens onze consultancy-trajecten staan we op geregelde tijdstippen stil om te bewaken of we nog steeds in de juiste richting aan het evolueren zijn én tegen de juiste snelheid!
Dit doen we samen met het kernteam tijdens een stuurgroep.
Op die manier blijven we transparant werken en kunnen we op tijd bijsturen indien nodig.

De laatste en niet onbelangrijke stap: Het resultaat is bereikt!

​Het eindpunt is in zicht als de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn én wanneer uw medewerkers de nodige kennis, competentie en vooral spirit om continu te verbeteren in hun DNA hebben.  Dan zijn ook onze doelstellingen behaald.

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer