Contact

MGTSYSTEMEN

De Lumeron QHSE - Businesspartner

Peter L

Peter Lamote - 28/11/2022

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

kwaliteitsmanagement

certificaat behalen

De Lumeron QHSE – Businesspartner doet meer dan een kwaliteitssysteem onderhouden

In deze onzekere en turbulente tijden met torenhoge energiekosten, stijgende personeelskosten als gevolg van de hoge inflatie en met een mogelijkse recessie in het vooruitzicht, is het voor ondernemingen opnieuw opportuun en noodzakelijk eens na te gaan hoe ze kosten kunnen drukken. Eén van de mogelijkheden is het uitbesteden van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten van de onderneming behoren en op het eerste zicht dus geen waarde toevoegen aan het product of de geleverde dienst. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten en het beheer van managementsystemen,  uitvoeren van interne audits, ondersteuning bij externe audits,…

Voor dit soort activiteiten kan een bedrijf beroep doen op Lumeron, dit onder de vorm van de QHSE-businesspartner. 

Lumeron sleutel op de deur qhse orig

Hoe werkt dat?

Los van de link naar kosten, is vaak het gebrek aan mensen of aan de nodige kennis en competenties het pijnpunt. Ook dan kun je bij Lumeron aankloppen voor ondersteuning door de QHSE-businesspartner. Maar… hoe werkt dat en wat doet die QHSE-businesspartner nu precies?

Een expert op gebied van Kwaliteit, Milieu, Veiligheid, CO2-neutraal komt bij u één of meerdere dagen per week of per maand langs om hands-on ondersteuning te bieden op het thema waar u nood aan heeft. Afhankelijk van de vooraf besproken doelstellingen en uw budget bepaal je als bedrijf zelf de timing van uitvoering en de frequentie van de ondersteuning.

Pdca orig

Wat is de taak van de Lumeron businesspartner?

De Lumeron businesspartner komt in eerste instantie bij u langs om via een nulscan een zicht te krijgen op de organisatie. Met deze scan (bv een ISO-readiness scan, een Preventiescan,…) brengt de Lumeron businesspartner de huidige bedrijfswerking in beeld en krijgt hij eveneens zicht op de tekortkomingen, aandachtspunten en risico’s in de organisatie. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgemaakt en doorgenomen met de directie. Dit plan van aanpak geeft aan welke oplossingen/projecten dienen uitgerold te worden om de gedetecteerde tekortkomingen, aandachtspunten en risico’s dicht te fietsen.

Na overleg en akkoord met de directie gaat de Lumeron businesspartner over tot het uitrollen van de oplossingen/projecten samen met uw medewerkers (van de mensen op de werkvloer tot het management). Afhankelijk van de maturiteit en de beschikbaarheid van uw medewerkers kan die ondersteuning verschillende vormen aannemen: gaande van het effectief verlenen van handjes om zaken gedaan te krijgen over de rol van projectleider tot de rol van coach of klankbord.

Meldenswaardig in het verhaal is dat tijdens de uitrol van het project/de oplossing er door de Lumeron businesspartner aandacht wordt besteed aan kennisoverdracht. Dit met het oog op de medewerkers van de organisatie te doen groeien in maturiteit en zelfstandigheid, zodat wanneer het project eventueel ten einde loopt, de organisatie op eigen vleugels kan vliegen. Hierdoor vermijden we dat wat opgebouwd is opnieuw als een kaartenhuisje in mekaar zou storten.

Lumeron qhse business partner 1

Meer weten?

Wil je nog meer weten over de Lumeron QHSE-businesspartner? Dan vertellen we je graag persoonlijk hoe we dit aanpakken.

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer