Contact

PROCESSEN

De Project Life Cycle, het R&D instrument bij uitstek

Peter L

Peter Lamote - 06/09/2022

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

processen optimaliseren

professionaliseren

De Project Life Cycle, het R&D instrument bij uitstek...

Worstel je ook soms met een of meerdere van volgende vragen: ‘hoe komt het toch dat mijn R&D afdeling vierkant draait?’, ‘hoe komt het dat wat R&D aflevert in-the-end niet is wat Sales gevraagd heeft?’, ‘hoe komt het dat het product onvoldoende matuur is op het ogenblik dat we ermee in productie moeten starten?, ‘hoe komt het dat er zoveel klantenklachten binnenkomen en dan nog met problemen die we zelf niet hebben gezien?’. ‘Hoe moet ik §8.3 Ontwerp en Ontwikkeling van producten en diensten uit de ISO9001:2015 norm praktisch implementeren?’

Herkenbaar? En wil je er ook iets aan doen, lees hieronder hoe je dit concreet kunt aanpakken.​

Rnd traject succesvol maken orig

De sleutel tot het oplossen van bovenstaande vragen ligt in gestructureerd en projectmatig werken. Dit kunnen we doen door binnen R&D een Project Life Cycle te definiëren en rigoreus toe te passen. Dergelijke Project Life Cycle bestaat uit een aantal wel afgebakende fases (waarin een aantal deliverables dienen klaargestoomd) en controlepunten (waarin je gaat kijken of de deliverables aanwezig zijn met de juiste kwaliteit) onder het beheer van een projectmanager en zijn projectteamleden.

​Een Project Life Cycle dient voor iedere organisatie wel wat op maat gemaakt te worden, maar komt in grote lijnen altijd op het volgende neer:
1) Het begint met een idee. Dit idee kan voortspruiten uit het creatieve brein van een medewerker of een vraag zijn van de klant.
2) Vervolgens wordt de feasibility van het idee onderzocht en worden hiervoor een aantal concepten gemaakt.
3) Uit de concepten selecteer je het ‘beste concept’ en dat beste concept wordt in de volgende fases verder uitontwikkeld.
4) Afhankelijk van de complexiteit ga je een aantal ontwikkelrondes bepalen om de maturiteit van het product in iedere ontwikkelronde te verhogen.

Een controlepunt als belangrijke tussenstap

Iedere ontwikkelronde sluit je af met een controlepunt waarin je als projectteam gaat verifiëren of de beoogde deliverables aanwezig zijn en of het ontwerp voldoet aan de vooropgezette specificaties (vanuit de klant, wet- en regelgeving). Zijn de deliverables niet voldaan, dan kun je het controlepunt niet passeren en kun je niet naar de volgende ronde.

5) Op het einde van de laatste ontwikkelronde doe je de vrijgave van het ontwerp voor productie en kan productie dus opstarten. Dit doe je best onder de vorm van een kleine serie (een proefserie zeg maar). Het spreekt voor zich dat terwijl de productontwikkeling lopende is, ook de nodige voorbereidingen aan de kant van productie dienen opgezet en getroffen te worden. Op die manier is productie tijdig klaar om het nieuwe product te verwelkomen. Hierbij is een samenwerking en wisselwerking tussen ontwikkeling en engineering (vanuit productie) een absolute must.

6) Is de proefserie OK en goed bevonden door Productie, R&D, de Kwaliteitsafdeling en Sales, dan kan massaproductie opgestart worden en kan het product vrijgegeven worden richting de eindklant.

De link met ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Niet zo moeilijk toch om een kwalitatief product te ontwikkelen? Het is kwestie van een goed proces te definiëren, dit te volgen en het spel van vrijgaves op een correcte manier te spelen. Het uitrollen van dergelijke Project Life Cycle zorgt er meteen ook voor dat je werkt conform de normvereisten met betrekking tot Ontwerp en Ontwikkeling vanuit de ISO9001:2015 norm.

Als uitsmijter nog een tip

Om naast de productkwaliteit ook de kwaliteit van de projectwerking te bewaken stel je best een Quality Projectleider aan, die als ‘geweten’ van het projectteam kan fungeren en waakt over het correct passeren van de controlepunten. Heb je zelf geen quality projectleider in huis, dan kan Lumeron via de formule van Quality Business Partner deze rol opnemen.

Wil je meer weten over procesmatig werken, projectmanagement of managementsystemen, neem dan zeker contact op

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer