Contact

ORGANISATIE

Business Development. Wablieft?

Marc B

Marc Borremans - 02/08/2021

Senior Consultant Business Development

Bedrijfsstrategie

Business development

professionaliseren

visie

Bedrijfsgroei als proces via business development

Om antwoorden te vinden wenden we ons meer en meer tot Google. Zo vroeg ik Google ‘hoe succesvol groeien’?

Op de eerste bladzijden met zoekresultaten trof ik vooral lijsten met 5, 7, 10 ,25, … tips, manieren, stappen, fases, … om te groeien maar deze zijn vrij generiek en niet echt toepasbaar op een specifiek bedrijf, een ambitie, een activiteit.

M.a.w. waar marktgrootte, globale en lokale spelers, en andere belangrijke informatie googlebaar is of in de vorm van markt- en industrierapporten wordt aangeboden, is ‘hoe succesvol groeien’ bedrijfsspecifiek!

Wat is business development deel 2 bedrijfsgroei als proces

Grondigheid en snelheid zijn cruciaal bij business development

Deel 1 van ‘Business development. Wablieft?’ beschrijft het nut van business development in de eerste stappen van het groeiproces. En met eerste stappen bedoelen we in het geval van een productinnovatie, tijdens de ontwikkeling ervan. Dit omdat het vroeg aftoetsen in de markt tijd spaart en verbondenheid creëert bij marktpartijen.

Het is belangrijk om business development zowel grondig als snel te doen (en het juiste evenwicht tussen grondig en snel te vinden).

  • Voldoende grondig omdat lucratieve groeiopportuniteiten (met een korte ROI) niet voor het rapen liggen. Daarnaast is het meer dan zinvol om bij een afkeuring (te definiëren) van de markt, het business development traject voor een opportuniteit te stoppen. In plaats van middelen te verspillen aan een opportuniteit die geen marktacceptatie vindt, is het beter het verworven inzicht mee te nemen in het onderzoeken van alternatieve opportuniteiten/groeitrajecten.
  • Voldoende snel (opnieuw zoals met marktacceptatie is het best om vooraf te definiëren wat ‘voldoende snel’ is) omdat de time-to-market (of nog opportunity window) steeds korter wordt. De voorsprong die een bedrijf opbouwt t.o.v. een concurrent maar meer nog t.o.v. bedrijven die via technologie of via het business model (of een combinatie van beiden) met een ‘next level’ aanbod komen, verdwijnt sneller. Meer en meer bedrijven (en zeker investeerders) zijn zich hier van bewust en zoeken oplossingen om tijd te reduceren, om sneller succes te boeken.

 
Grondig en snel worden beiden gediend door technologie en door (mensen en netwerken met) expertise en ervaring in te zetten. Dit omdat groei en het betreden van nieuwe markten (niet enkel geografische markten) domeinen zijn waar ervaring van pas komen.

Stel bijvoorbeeld dat u in de business zit van promotie- en werkkledij. Als groeiopportuniteit denkt u aan werkkledij voor garages, mede ingegeven door de consolidatie in die sector. Dan is het zinvol zo snel mogelijk te weten hoe het ecosysteem in elkaar zit, hoe het businessmodel tussen garages en wasserijen werkt, waar u ingang met welk aanbod kan vinden, of bestellingen en leveringen centraal of decentraal gebeuren, enz.

Waar haal ik de ervaring?

Waar het vroeger evident was om de leercurve, die tot ervaring leidt, binnen het bedrijf op te bouwen, laat de snelheid van verandering (speed of change) dit niet meer toe.

Ervaring binnenhalen kan op verschillende wijzen, zoals door:

  • het contacteren van een collega ondernemer die bijvoorbeeld reeds succesvol op de markt, die u wenst te betreden, aanwezig is
  • iemand met ervaring in een specifiek domein op te nemen in de raad van bestuur, raad van advies of als medewerker
  • beroep te doen op een consultant, die tevens het proces dat tot succes leidt, overdraagt aan uw organisatie.


Alle opties hebben voor- en nadelen. De ervaring van een collega ondernemer is gratis maar persoonlijk; wanneer u hands-on expertise beoogt, is de beschikbare tijd van bestuurs- of adviesleden dikwijls onvoldoende; een werknemer, als deze al kan gevonden worden, vraagt dan weer een vast en lange termijn engagement; enz.

Het vervolg...

Hoe technologie ingezet wordt om ‘juistere’ en ‘snellere’ groeibeslissingen te nemen leest u in het laatste en derde deel van deze serie.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer