Contact

STRATEGIE

Bedrijfsstrategie is de kapstok

Abdon M

Abdon Moens - 15/09/2020

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

professionaliseren

visie

​change management

Hands on  "strategisch werken"

Volgens de geldende managementtheorieën vormen missie en visie de basis voor de strategie van een organisatie. Alle doelstellingen en acties zouden hier dan aan gerelateerd moeten zijn.​ Maar hoe zit dat nu eigenlijk echt?

Bedrijfsstrategie is de kapstok

Spreken we wel voldoende over de bedrijfsstrategie?

Een spreekwoord zegt: " Onbekend is onbemind". In de praktijk stellen we vaak vast dat er binnen organisaties ‘te’ weinig over de bedrijfsstrategie gesproken wordt. Als het dan toch gebeurt, dan is het beperkt tot een informele feedback over de toekomstplannen en realisaties. Meestal is enkel het management hier dan bij betrokken.

Een gevolg hiervan is dat de leidinggevenden niet beschikken over proces- of afdelingsindicatoren die verbonden zijn met de strategische doelstellingen. Zo is er geen bindmiddel dat de hen doelgericht laat (samen)werken aan de groei van de organisatie.

Dit is niet altijd te wijten aan gebrek aan een consensus, kennis of capaciteit. De vaststelling is wel dat het strategisch proces onvoldoende concreet gemaakt is, waardoor noch het management, noch de leidinggevenden een kapstok hebben om structureel aan de slag te gaan.

Betrokkenheid is van cruciaal belang

We merken dat de betrokkenheid van medewerkers enorm toeneemt naarmate de bedrijfsstrategie ook voor hen herkenbaar wordt. Zodra medewerkers weten hoe ze concreet kunnen bijdragen aan de groei van hun bedrijf neemt hun bereidheid toe om zelf met suggesties te komen en hun handen uit de mouwen te steken.

Motivatie

De bedoeling moet zijn dat je je processen zo inricht dat je het gewenste product/dienst zo optimaal mogelijk aan de klanten levert. Dit begint met het aligneren van de de hoofd- en ondersteunende processen op bedrijfsdoelstellingen, het uitbouwen van een organisatie met de juiste verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te focussen op het ontwikkelen van talenten en te zorgen voor de nodige middelen.

Bij Lumeron hebben we ervaring om samen met het management en leidinggevenden aan de slag te gaan om de bedrijfsstrategie helder en concreet te krijgen, coachen we teams en medewerkers om strategische acties vorm te geven en gaan we op een pragmatische manier met deze acties samen aan de slag. Vaak merken we dat de eerste sessie opstart met argwaan of onwetenheid of net "dit zullen we eens snel oplossen". Door stapsgewijs van missie/visie af te dalen via de bedrijfswaarden, strategische keuzes en doelstellingen komen we finaal bij een team wat intens samen heeft gebouwd aan een gemeenschappelijk doel... En er dan ook samen voor gaat!

​Onze meest voorkomende vaststellingen samengevat

 • Onvoldoende consensus bij de directie over de strategie
 • Geen goede samenwerking en teamwork bij leidinggevenden
 • Proces- of afdelingsindicatoren zijn niet verbonden met de strategische doelstellingen
 • Informatie wordt niet op een eerlijke en open manier met elkaar gedeeld
 • Er is geen effectieve communicatie van de strategie binnen de organisatie
 • Bereidheid to thet nemen van risico's bij medewerkers is heel beperkt
 • Individuele prestatiemetingen zijn niet verbonden met proces-afdelingsdoelstellingen
 • Laag niveau van zelfsturing bij de medewerker


Misschien is dit ook in uw organisatie herkenbaar.

​Welke ondersteuning kan Lumeron bieden?

 • Interne medewerkers kennis bijbrengen rond de bedrijfsstrategie en het te volgen pad
 • Werkgroepen faciliteren om de bedrijfsstrategie inzichtelijk te maken
 • Uw management uitdagen om de strategische projecten aan te pakken
 • Het bijhorend actieplan en de prioriteiten helpen opstellen
 • Managen van de change
 • Het opvolgen van de realisatie van het actieplan
 • Het coachen van de strategische werkgroepen bij de uitwerking van de acties

Interesse?

Ook aan de slag met uw bedrijfsstrategie? Contacteer ons, wij faciliteren dit traject voor u.

Kapstok

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer