Contact

STRATEGIE

De impact van organisatiematuriteit op organisatieontwikkeling

Abdon M

Abdon Moens - 21/06/2021

CEO - Advisor Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Business development

professionaliseren

visie

De impact van organisatiematuriteit op organisatieontwikkeling

In deze 50ste blog van onze wekelijkse inspiratiereeks zetten we één van onze kernboodschappen en onze kijk op bedrijven en organisaties in de verf.

Een organisatie kan je bekijken vanuit verschillende invalshoeken:

- De 'structure' en de 'power' kant

    - Via de structure kant: de organisatiestructuur, interne processen, de systemen/tools en de strategie

    - Via de power kant:  de bedrijfscultuur, het leiderschap, teamwork, medewerkers, vaardigheden, …

- Het maturiteitsniveau: hectisch, stabiel, interne groei, excellent

- De dynamiek: groei, inkrimping en zelfs crisis

- Een generatie- of bedrijfsoverdracht

​Iedere fase kent eigen vraagstukken, knelpunten of groeipijnen. In welke fase zit uw bedrijf? 

Lumeron 50 blogs
Lumeron de impact van organisatiematuriteitg

De structure en de power kant?

Misschien is het je opgevallen dat we spreken over de 'structure' en de 'power' kant van in plaats van het vaak gebruikte 'harde' en 'zachte' kant. Dat is weldegelijk een bewuste keuze bij Lumeron.

 • De organisatie en proceskant hoeft niet per definitie 'hard stuff' te zijn. Maar het moet wel de lijnen uitzetten en de structuur bepalen.
 • De focus op het menselijke aspect hoeft ook niet altijd puur vanuit een soft aanpak te gebeuren. Soms is dit zelfs bikkelhard en duidelijk.

Vandaar dat we de medewerkers liever 'structuur' en 'power' bieden. POWER staat niet toevallig ook voor de waarden van Lumeron. ​

Lumeron power
Visie en strategie

De impact van organisatiematuriteit op de ontwikkeling van organisaties

Hieronder gaan we wat dieper in op de impact van organisatiematuriteit op de ontwikkeling van organisaties.

Hectische fase

 • Kenmerken
  • de ondernemer kent alle medewerkers en klanten
  • er is een cultuur van hard werken en lange dagen
  • het bedrijf is vooral naar buiten gericht: aanpakken, flexibel, improvisatie en gericht op de wensen van de klant
  • het succes berust vaak op de kwaliteiten van een paar personen. Men is informeel ingesteld en men heeft weinig regels.

 • Het einde van de hectische fase is in zicht wanneer er groeipijnen, knelpunten of zelfs crisis ontstaat. We herkennen dan volgende fenomenen:
  • De brandjesblusser: zowel medewerkers als klanten merken dat intern niet alles feilloos loopt. Levertijds- en kwaliteitsproblemen steken de kop op. Miscommunicatie en gebrek aan formele afspraken leiden tot misverstanden. Er ontstaat steeds meer moeite om te sturen en alles beheersbaar te houden. Het management krijgt het gevoel als brandenblusser te fungeren
  • De interne organisatie sluit niet meer aan bij noden van de huidige en er ontstaan nieuwe organisatiebehoeften
  • Soms belemmert het gedrag van de ondernemer de verdere groei
Maturiteitsfases

Stabiele fase

 • Kenmerken
  • In deze fase zal van alles geregeld worden. Er zal meer gedelegeerd worden.
  • Er is behoefte aan meer overleg. Besluitvorming gebeurt formeler.
  • Afspraken worden meer vastgelegd. Processen worden beschreven. Er wordt gewerkt worden aan uniformiteit van handelen
  • Er is behoefte aan functieprofielen en functioneringsgesprekken.
  • Het bedrijf en het management hebben behoefte aan meer managementinformatie.

 • Groeipijnen
  • Er is een groot gevaar dat het overzicht verloren wordt omdat men niet meer kan blindvaren op de kennis van de stichter/zaakvoerder.
  • Medewerkers van het eerste uur trekken het allemaal niet meer.
  • Er komen weerstanden en het algehele commitment dreigt te verdwijnen
  • Het gezag dat de stichter/zaakvoerder aanvankelijk had is tanend. Leren loslaten en delegeren is hier enorm belangrijk
  • Missers bij werving en selectie omdat men onvoldoende in kaart heeft aan welk type medewerker men behoefte heeft

Groeifase

 • Kenmerken
  • de afdelingen zijn meer uitgebouwd en geformaliseerd.
  • er is een managementteam en iedere manager krijgt een afdeling/proces toegewezen waar hij/zij verantwoordelijk voor is.
  • Er is een proces van continu verbeteren geïnstalleerd
  • De bedrijfsstrategie is duidelijk en is begrepen door de medewerkers

 • Groeipijnen
  • De communicatie met medewerkers vraagt veel meer aandacht.
  • Medewerkers moeten zich verder kunnen ontwikkelen
  • Het wordt wel allemaal formeler, afstandelijker

Excelleren

Organisaties die deze fases doorlopen hebben, zien we vaak als de benchmark, daar kijken vele anderen naar op. Maar zoals te verwachten is, is dit pas het begin van de volgende fase richting verdere innovatie.

Wanneer komt het kantelpunt?

Elke fase eindigt met knelpunten, groeipijn of zelfs een crisis. Deze ontstaat doorgaans omdat men niet altijd beseft in welke maturiteitsfase men zit en/of hoe men een en ander moet aanpakken. Lumeron heeft een maturiteitsscan waardoor u kan bepalen in welk maturiteitsniveau uw organisatie zich bevindt en dit zowel op strategisch als op operationeel niveau. Op basis hiervan volgt een actieplan om de nodige stappen te zetten naar de volgende fase.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer