Contact

PROCESSEN

Een managementsysteem in topconditie

Peter L

Peter Lamote - 14/06/2022

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

kwaliteitsmanagement

processen optimaliseren

professionaliseren

Hoe houd je een Managementsysteem in topconditie

Eénmaal we als organisatie ons kwaliteitsmanagementsysteem hebben opgezet en de gewenste maturiteit is bereikt, met als kroon op het werk de certificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem, moeten we er natuurlijk voor zorgen dat het behaalde niveau gehandhaafd blijft.
Worstel je hiermee of ben je gewoonweg benieuwd hoe je het kwaliteitsmanagementsysteem van jouw organisatie in topconditie houdt?
… Lees dan zeker verder.

Het wiel van deming

Het huidige managementsysteem op peil houden

Om ons kwaliteitsmanagementsysteem minstens op peil te houden en liefst nog verder te verbeteren, gaan we gestructureerd te werk. Een prima methode hiervoor is gebruik te maken van het Wiel van Deming of in de volksmond beter bekend als het toepassen van PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Sowieso komen bij het onderhoud van ons kwaliteitsmanagementsysteem een aantal taken en activiteiten herhaaldelijk terug.
​Deze kunnen we perfect ‘mappen’ op de PDCA-cirkel.

Pdca van het kwaliteitsmanagementsysteem

De "Plan"-fase van de PDCA - cyclus

De cyclus begint met het jaarlijks nakijken en bijwerken van de bedrijfsstrategie.
Deze bedrijfsstrategie vertalen we door in strategische doelstellingen. Het definiëren en opvolgen van de acties om deze strategische doelstellingen te bereiken doen we aan de hand van een Jaaractieplan (JAP).
De ‘Plan’-fase van de PDCA-cirkel wordt gebruikt om de nodige activiteiten binnen het kwaliteitsmanagementsysteem goed te plannen.

De "Do"-fase van de PDCA-cyclus

Vervolgens gaan we in de ‘Do’-fase als organisatie onze dagdagelijkse activiteiten uitvoeren. Dit conform de gemaakte afspraken binnen onze organisatie.
Die activiteiten kunnen te maken hebben met het product of met de geleverde diensten of met het kwaliteitsmanagementsysteem zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opmaken van een flowchart of werkinstructies om de manier van werken vast te leggen en te documenteren.
Tijdens het dagdagelijks operationeel werk is er ook behoorlijk wat data (registraties) om bij te houden, zoals bijvoorbeeld de meetresultaten in productie of de records van uitgevoerde verificaties en kalibraties.

De "Check"-fase van de PDCA-cyclus

Om te weten of we goed bezig zijn en of de processen van ons kwaliteitsmanagementsysteem goed functioneren, gaan we op regelmatige tijdstippen controles of ‘Checks’ uitvoeren.
We monitoren op maandelijkse of op kwartaal basis onze KPI’s. We voeren de interne audits uit zoals vastgelegd in de interne auditkalender en bespreken minstens één keer per jaar met het management het functioneren van ons kwaliteitsmanagementsysteem tijdens de Directiebeoordeling of Management Review.

De "Act"-fase van de PDCA-cyclus

Als we bij het ‘checken’ vaststellen dat een en ander minder goed of fout loopt, dan gaan we bijsturen. Dit doen we enerzijds om de fout te corrigeren en anderzijds om te voorkomen dat dezelfde fout zich nog eens voordoet in de toekomst.
Inputs om op te ageren of te re-ageren tijdens deze ‘Act’-fase komen vanuit klantenklachten, interne audits, interne meldingen, leveranciersklachten, aangebrachte risico’s, …
Het opvolgen van al deze items kan via een simpel register in Excel (meldingenregister, verbeterregister, …).
​Het beste is deze opvolging niet zomaar ‘ad hoc’ te doen, maar wel gestructureerd en op regelmatige basis door bijvoorbeeld maandelijks of tweemaandelijks met de proceseigenaars samen te zitten en de open issues te overlopen.

Besluit

​Door de bovenvermelde PDCA-cyclus te volgen en het wiel van Deming te laten draaien, kun je er dus voor zorgen dat het onderhoud aan het kwaliteitsmanagementsysteem gestructureerd en kwalitatief verloopt. Op die manier kun je minstens het behaalde maturiteitsniveau borgen.

Tot slot - de kwaliteitskalender

Om je te helpen bij het inplannen en opvolgen van de maintenance-activiteiten van jouw kwaliteitsmanagementsysteem, kun je ook zelf gebruik maken van een zogenaamde kwaliteitswiel. ​Per maand geef je aan welke Kwaliteitstaken er dienen uitgevoerd en volg je deze structureel op. Download hieronder alvast gratis onze kwaliteitskalender als vertrekpunt. Geen fancy tools met allerlei licenties, wel een simpel Excel overzicht die je volledig zelf verder kan aanvullen (of als basis kan gebruiken om in jullie eigen beheersysteem op te bouwen). Enjoy, en vooral...blijf continu verbeteren!

Kwaliteitskalender

Kom je er zelf niet toe om dit gestructureerd op te pikken via een vaste kwaliteitskalender, dan kan onze Lumeron Quality Business Partner formule een oplossing bieden.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer