Contact

PROCESSEN

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

Bart H

Bart Hoornaert - 03/04/2024

Operationeel verantwoordelijke & Teamlead Procesteam

continu verbeteren

processen optimaliseren

kwaliteitsmanagement

Klantenklachten

Het blijft wel van belang om dagelijks de vinger aan de pols te houden om te vermijden dat er plots langs alle kanten kwaliteitsklachten opduiken. Het ergste wat je kan overkomen is dat je denkt alles onder controle te hebben maar de ene na de andere klantenklacht binnenkomt. Dan is een ‘slot op de deur’ de enige per direct oplossing om je klanten te vrijwaren van nog meer klantenklachten. Maar enkel een slot is niet de oplossing. In onze blog ‘slot op de deur voor kwaliteit’ (LINK: slot op de deur voor kwaliteit) schetsen we de verschillende stappen in meer detail.

Registreren van fouten

Eén ervan is het registreren van fouten in de productieflow door de operatoren zelf of door de daartoe aangestelde kwaliteitscontroleteams. Er gaat elke dag wel ergens iets fout, en gelukkig zijn er collega’s die dit zien en hier per direct op ingrijpen. Vandaag één keer, morgen nog een keer, dan twee dagen later nog eens. Het lijken individuele gevallen die op zich weinig verstoring creëren. Maar wie weet speelt er wel ergens iets structureel.

Bij stukproductie heb je normaal ook specificaties waaraan elk stuk dient te voldoen. Die staan op een technische tekening. Of het nu een apart onderdeel zoals een metalen plaatje is of een geassembleerd speelgoedautootje is. Telkens zijn er specificaties. Telkens zijn er tekeningen en bijna altijd zijn deze in meerdere aanzichten beschikbaar.

Die fouten aanduiden op een tekening helpt om zicht te krijgen waar het probleem zich situeert.

Houdt deze info even vast voor de volgende stap.

Maak het zichtbaar

Maak het probleem zichtbaar

De Red Dot Chart

Excel, voor de ene een superpakket waar ze alles mee doen (en soms ook veel te veel), voor de andere een nachtmerrie aan moeilijke formules, Pivot Tabellen en kruisverwijzingen.

Maar om zonder extra tools of licenties efficiënt en vlot iets op te maken kan het vaak een goed startpunt zijn. Al was het om concepten uit te werken die dan in een volgende fase geïntegreerd landen in een interne systemen, dashboards,…

De meeste kennen de grafieken met lijnen of balken wel uit één of andere rapportage. Er zijn echter nog heel wat andere standaard grafieken beschikbaar.  Eén ervan is de bubble chart onder de XY (Scatterplots).

Red dot foto 1

Het is die bubble chart die zo interessant is om even creatief mee te spelen.

Mits een paar kleine sturingen kan je deze perfect boven een producttekening plaatsen en foutzones definiëren. Elke registratie landt dan als een ‘red dot’ op de grafiek. Hoe meer meldingen in een bepaalde zone, hoe groter de bol op die zone. En zo krijg je meteen transparantie over de foutzones en de impact over de productiedagen heen.

Al meermaals konden we via deze manier aantonen dat er structureel iets fout zit in bepaalde hoeken of zones op een product. Dit is het startpunt om in de productielijn gericht op zoek te gaan naar de foutoorzaken.

 • Als er volgens de red dot chart telkens vooral op de linker bovenhoek krassen op een product zitten dan ga je op zoek waar er in de productielijn contactmogelijkheden zitten met deze kant van het product. Zo kwam al eens boven dat ergens in een volautomatische lijn een stuk teflon meer afgesleten was dan gedacht.
 • Als er telkens schroeven ontbreken bij een assemblage rechts onder in een geassembleerde stofzuiger, en die zijn manueel geplaatst. Dan is de vraag hoe het vooral dit schroefpunt is wat vergeten wordt. Zit de montageflow goed? Is dit wel een visuele zone tijdens het werken? Hoe ziet de operator op einde processtap of alles aanwezig is….

Kortom, de red -dot chart zorgt voor focus telkens op het grootste pijnpunt. En het leuke aan het concept is dat er altijd een grootste bol is. Dus als probleem A is weggewerkt dan krijgt het volgende in de rij de grootste dot. Let wel, het blijft natuurlijk van belang om paretomatig (de 80/20-regel) te oordelen of je iets wel/niet aanpakt.

Hoe opbouwen?

Red dot foto 2
 1. Bepaal de zones (zie eerste kolom in de tabel).
 2. Bepaal het centerpunt van elke red dot zone (zie X Y kolommen in de tabel).
 3. Haal de te visualiseren waardes op per zone (zie waardekolom in de tabel).
 4. Voeg een grafische weergave van de foutzones toe.
 5. Zet de grafiek op: XT Scatter - type 'Bubble' (met de kolommen ‘X / Y / waarde’ als brondata).
 6. Zet voor de X as de 'axis-options' lengte (bounds) op de maximum waarde van de 'zones' +1 om ook de laatste bol volledig te tonen.
 7. Zet voor de Y as de 'axis-options' lengte (bounds) op de maximum waarde van de 'zones' + 1 om ook de laatste bol volledig te tonen.
 8. Verberg de grafiek assen.
 9. Maak de grafiek transparant.
 10. Map de grafiek over de visuele weergave.
 11. Vergroot/verklein in lengte en breedte tot er een perfect match is van de centerpunten.

Om je op weg te helpen kan je hieronder de Excel basistemplate downloaden om op verder te werken.

Loop je vast of wil je verdere stappen zetten in kwaliteitsmanagement dan staan we klaar om je te ondersteunen

DOWNLOAD DE RED DOT CHART TEMPLATE

Om je op weg te helpen kan je hier een Excel basistemplate downloaden om op verder te werken.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer