Contact

ORGANISATIE

Interne audits - Wat is het nut en belang?

Katrien V

Katrien Verschoote - 08/11/2021

Consultant Procesteam

continu verbeteren

ISO

kwaliteitsmanagement

​change management

De toegevoegde waarde van Interne Audits

Functioneert mijn bedrijf goed?

Loopt alles vlotjes?
​Zijn we niet alleen effectief maar ook efficiënt bezig?
Als je één van deze vragen herkent en/of nieuwsgierig bent naar de antwoorden hierop, dan moet je Interne Audits uitvoeren!

Interne audit veel meer dan fouten zoeken

Kennis opbouwen

De kracht van een goede interne audit zit hem in de verschillende perspectieven van waaruit je een bedrijf bekijkt.
Met interne audits krijg je een zicht over hoe vlot een bedrijf, een afdeling of een proces werkt.
Je gaat na of alle schakels in elkaar passen en één groot samenhangend geheel vormen dat op een geoliede manier werkt.

Om tot dit zicht te komen, beperk je je niet tot het objectief evalueren van een groep activiteiten, neen, je gaat net dat stapje verder.
​Je bekijkt de bijdrage van de medewerkers in dit geheel en wat hun noden zijn om een bepaald resultaat te behalen.
Je bekijkt ook wat het groeiperspectief is, welke risico’s hiermee verbonden zijn en of het bedrijf in staat zal zijn, met de huidige manier van werken, deze groei waar te maken.

Een objectieve beoordeling

Een interne audit is een interessante speurtocht, tijdens dewelke je het volgende waarneemt:

  • waar de hoogste nood van een bedrijf (of afdeling) zit
  • waar de pijnpunten zitten om net dat ietsje beter te doen
  • hoe effectief (en efficiënt) de huidige manier van werken is
  • welke rollen de medewerkers op zich (moeten) nemen en of ze dit aankunnen
  • welke doelen men tracht te bereiken en of deze gekend en realistisch zijn
  • wat nodig is om deze doelen te bereiken en welke risico’s hieraan verbonden zijn
  • wat goede en interessante manieren van werken zijn
  • hoe goed alles functioneert

Een pro-actief hulpmiddel

Als ze goed en frequent genoeg plaatsvinden zijn interne audits een proactief hulpmiddel om het functioneren van een bedrijf (of afdeling of proces) in z’n ganse perspectief te beoordelen.
Als interne auditor kan je een adviserende, coachende en faciliterende rol opnemen en toch tot een objectief resultaat komen.

Dus kunnen Interne Audits echt een antwoord bieden op hoe goed, vlot en betrouwbaar een bedrijf/afdeling/proces functioneert?
Ja! Interne audits zijn de helpende hand om bovenstaande inzichten te verwerven! (mits ze goed en juist plaatsvinden!)

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer