Contact

ORGANISATIE

Interne audits - Wat is het nut en belang?

Katrien V

Katrien Verschoote - 08/11/2021

Consultant Procesteam

continu verbeteren

ISO

kwaliteitsmanagement

​change management

De toegevoegde waarde van Interne Audits

Functioneert mijn bedrijf goed?

Loopt alles vlotjes?
​Zijn we niet alleen effectief maar ook efficiënt bezig?
Als je één van deze vragen herkent en/of nieuwsgierig bent naar de antwoorden hierop, dan moet je Interne Audits uitvoeren!

Interne audit veel meer dan fouten zoeken

Kennis opbouwen

De kracht van een goede interne audit zit hem in de verschillende perspectieven van waaruit je een bedrijf bekijkt.
Met interne audits krijg je een zicht over hoe vlot een bedrijf, een afdeling of een proces werkt.
Je gaat na of alle schakels in elkaar passen en één groot samenhangend geheel vormen dat op een geoliede manier werkt.

Om tot dit zicht te komen, beperk je je niet tot het objectief evalueren van een groep activiteiten, neen, je gaat net dat stapje verder.
​Je bekijkt de bijdrage van de medewerkers in dit geheel en wat hun noden zijn om een bepaald resultaat te behalen.
Je bekijkt ook wat het groeiperspectief is, welke risico’s hiermee verbonden zijn en of het bedrijf in staat zal zijn, met de huidige manier van werken, deze groei waar te maken.

Een objectieve beoordeling

Een interne audit is een interessante speurtocht, tijdens dewelke je het volgende waarneemt:

  • waar de hoogste nood van een bedrijf (of afdeling) zit
  • waar de pijnpunten zitten om net dat ietsje beter te doen
  • hoe effectief (en efficiënt) de huidige manier van werken is
  • welke rollen de medewerkers op zich (moeten) nemen en of ze dit aankunnen
  • welke doelen men tracht te bereiken en of deze gekend en realistisch zijn
  • wat nodig is om deze doelen te bereiken en welke risico’s hieraan verbonden zijn
  • wat goede en interessante manieren van werken zijn
  • hoe goed alles functioneert

Een pro-actief hulpmiddel

Als ze goed en frequent genoeg plaatsvinden zijn interne audits een proactief hulpmiddel om het functioneren van een bedrijf (of afdeling of proces) in z’n ganse perspectief te beoordelen.
Als interne auditor kan je een adviserende, coachende en faciliterende rol opnemen en toch tot een objectief resultaat komen.

Dus kunnen Interne Audits echt een antwoord bieden op hoe goed, vlot en betrouwbaar een bedrijf/afdeling/proces functioneert?
Ja! Interne audits zijn de helpende hand om bovenstaande inzichten te verwerven! (mits ze goed en juist plaatsvinden!)

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer