Contact

MGTSYSTEMEN

Preventie- en welzijnscultuur realiseren

Peter L

Peter Lamote - 20/06/2022

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

Preventie en veiligheid

processen optimaliseren

professionaliseren

Preventie en welzijn  is meer dan zomaar een veiligheidsdossier

Nog niet zolang geleden en naar aanleiding van het jaarlijks op te maken jaarverslag van de interne preventiedienst (IDPBW) plande ik hiervoor bij een van mijn klanten een werkbezoek in. Verrast keek ik naar het mailtje dat ik van die klant terugkreeg. Daarin stond te lezen “OK… maar we gaan het dossier veiligheid doorgeven aan nieuwe medewerker XY …”. ​
Het is een misvatting dat Preventie en Welzijn puur een ‘dossier’ is dat je van de ene op de andere dag zomaar doorgeeft aan een nieuwe medewerker.

Ondertussen zit ik terug op één lijn met mijn klant op dit vlak. Het was een boeiend gesprek. In deze inspiratieblog lees je alvast een stuk van mijn argumentatie die veel verhelderde voor de CEO.

Preventie en welzijn is een cultuur

Wettelijke vereisten voor preventie en welzijn

Aan de ene kant moet je je als bedrijf wettelijk in orde stellen met de vereisten vanuit de Welzijnswet.
De wetgever wil in eerste instantie een goede bescherming bekomen van de werknemers waarbij je mag veronderstellen dat Preventie en Welzijn ernstig genomen wordt. Om dit voor een groot deel te borgen, bestaat de rol van de Interne Preventieadviseur.
Deze rol mag voor bedrijven met minder dan 20 medewerkers opgenomen worden door de werkgever zelf. Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers moet er iemand van de payroll aangeduid worden als Interne Preventieadviseur.
​In het Identificatiedocument met betrekking tot de interne preventiedienst is aangegeven hoeveel werktijd die persoon aan de preventiewerking mag besteden, welke preventiegebieden hij afdekt en welke taken hij allemaal vervult.

​Een veiligheids- en welzijnscultuur ontwikkelen

Aan de andere kant zit er zoveel meer in Preventie en Welzijn dan het behalen van het wettelijk ‘Olympisch’ minimum. Ultimo bestaat het doel erin om binnen een bedrijf een Veiligheids-en Welzijnscultuur te realiseren waarbij alle werknemers in het bedrijf van hoog tot laag en ongeacht de hiërarchische plaats hierbij betrokken worden.
Werknemers moeten de kans krijgen om gedetecteerde risico’s te signaleren, oplossingen aan te reiken en mee te werken aan het uitrollen van die oplossingen. Tevens dient de bedrijfscultuur van dien aard te zijn dat iedere medewerker ongeacht rang of stand een andere medewerker kan en moet aanspreken in geval van onveilig gedrag of een gevaarlijke situatie.
​Een voorbeeld hiervan is het dragen van PBMs (Persoonlijke Beschermingsmiddelen). Wanneer iemand bv zijn veiligheidsschoenen of veiligheidsbril niet draagt daar waar het voorgeschreven is, zelfs als is het iemand van de Hiërachische lijn, dan moet gelijk wie die persoon hierover kunnen aanspreken. Dit zonder dat die persoon moet vrezen voor represailles.

De rol van de werkgever in de veiligheids- en welzijnscultuur

Het realiseren van dergelijke veiligheidscultuur is onmogelijk als je als werkgever (en bij uitbreiding de hiërarchische lijn) Preventie en Welzijn louter als een af te handelen en door te geven dossier beschouwt.

ONZE REALISATIES

Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer
Transport robbyns

Investeren in organisatiekwaliteit

Transport Robbyns

Hoe kan je in economische uitdagende tijden toch zorgen voor stabiliteit en groeiambities? Ontdek hoe Transport Robbyns dit heeft aangepakt en hoe Lumeron hen geholpen heeft. ​

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer