Contact

STRATEGIE

De juiste tools om jouw bedrijfsstrategie op te stellen

Peter L

Peter Lamote - 25/04/2022

Senior Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie en context van de organisatie zijn het begin van alles

Sta jij wel eens stil bij je bedrijf en waar het zich positioneert tov de buitenwereld en concurrenten? Is er een duidelijke richting bepaalt voor de komende 3 tot 5 jaar?

Als je op beide vragen ‘nee’ antwoordt, is het dringend tijd om je bedrijfsstrategie te herevalueren en bij te sturen waar nodig.
Je bedrijf verandert niet alleen voortdurend, maar ook de context en markt. Een up-to-date strategie helpt jou én je team om op dezelfde lijn te komen. 
​Als we naar ISO-normen kijken in verband met Managementsystemen, dan zien we dat het begrijpen van de context van de organisatie ook daar aan de basis ligt van alles. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 4.

Maar hoe stel je een goede bedrijfsstragie op? We geven je graag enkele tools mee die zeer nuttig zijn bij het opstellen van een bedrijfsstrategie.

Bouwblokken van de organisatiestrategie

Gebruik een SWOT-analyse voor je bedrijfsstrategie

Over het algemeen raden we aan te starten met een SWOT-Analyse. Voor wie dit nog niet bekend in de oren klinkt: een SWOT-analyse kijkt enerzijds naar de interne Sterktes (Strenghts) en Zwaktes (Weaknesses) van de onderneming, en anderzijds naar de Kansen (Opportunities) en Bedreigingen (Threats) die van buitenaf komen.

Topics die op het eerste zicht een sterkte lijken voor de organisatie kunnen tegelijk ook een potentieel risico vormen. Een voorbeeld hiervan is: medewerkers van een organisatie hebben allemaal 15 tot 20 jaar ervaring binnen het bedrijf.
Dit is enerzijds een sterkte, want er is veel ervaring, maturiteit en kennis aanwezig.
Anderzijds is het een risico omdat de leeftijdspiramide aan de hoge kant zit waardoor je kennis en ervaring verliest wanneer medewerkers op pensioen gaan.
Om dit risico te counteren dien je dus tijdig aan successieplanning te werken en een heldere bedrijfsstrategie op te stellen waar kennisoverdracht deel van uitmaakt.​

Kiezen voor een PESTLE-analyse voor je bedrijfsstrategie

Een andere analyse die kan helpen in het opbouwen van je bedrijfsstrategie is de PESTLE-analyse. Deze analyse brengt factoren van Politieke, Economische, Sociale, Technologische, Wettelijke (Legal) en Milieu-gerelateerde (Environmental) aard in kaart.

Klassieke voorbeelden in dit verhaal zijn de ‘Brexit’ (Politieke factor met economische gevolgen), de klimaatverandering en de drive om de CO2-footprint te verkleinen (Environmental gerelateerde factor).

Het uitvoeren van een PEST-analyse legt ook hier weer potentiële risico’s en kansen bloot die je dan kan meenemen in je strategie.

Wat met een stakeholder analyse?

Naast de kennis van de context is het belangrijk inzicht te hebben over de partijen waar je organisatie allemaal te maken heeft. Weet jij wie er allemaal invloed heeft en hoe?
De methode die we hiervoor kunnen gebruiken is een stakeholders-analyse: je brengt de ‘relevante belanghebbenden’ – zoals ISO dit benoemt – in kaart samen met hun eisen en verwachtingen ten aanzien van de organisatie.
Vervolgens bepaal je de significantie van zowel de stakeholder als van zijn verwachtingen en stem je hier je bedrijfsstrategie op af. Daarnaast is het belangrijk om met die significante belanghebbenden goede relaties aan te knopen en te onderhouden.
Een klassieker is de ‘win-win’-situatie tussen klant en leverancier. Kijken we wat verder dan zien we daarnaast ook nog de medewerkers, de aandeelhouders, banken, verzekeringen en ja, zelfs de ‘buren’ van je bedrijf als significante partijen.

Jouw jaaractieplan in functie van je bedrijfsstrategie

Op basis van al die analyses en hun output kan je je bedrijfsstrategie afstemmen en je doelstellingen scherp stellen.
Je concretiseert dit aan de hand van een Jaaractieplan (JAP) dat je vervolgens deelt met je medewerkers om hen ook mee te krijgen in je verhaal en samen aan de doelen te kunnen werken.
​Om te zorgen dat medewerkers hun ding kunnen doen, zorg je natuurlijk ook dat de nodige bouwstenen ter beschikking gesteld worden zoals structuren, tools en middelen.

Tot slot

Om zeker te zijn dat je de juiste bouwstenen ter beschikking stelt en de juiste activiteiten ontplooit binnen je bedrijf, is het belangrijk om eerst je bedrijfsstrategie en richting te bepalen.​
Dus bovenstaande tools, die je vaak los tegenkomt, vormen samen een krachtig geheel zodat Bedrijfsstrategie en Context van de organisatie wel degelijk het begin van alles is…
 Weet je na deze analyses nog niet waar je naartoe wil met je organisatie? Het team van Lumeron staat graag voor je klaar om je te begeleiden.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer