Contact

STRATEGIE

Veiligheid en gezondheid winnen aan belang

Peter L

Peter Lamote - 07/12/2020

Senior Consultant Procesteam

Bedrijfsstrategie

continu verbeteren

kwaliteitsmanagement

preventie

Focus op veiligheid en gezondheid op de werkvloer

Zeker nu kunnen we niet meer naast de maatregelen kijken die alle organisaties nemen om medewerkers, klanten en andere betrokken partijen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

Echter ook vóór we in 2020 in een pandemie beland zijn, was er reeds in de bedrijven een toenemende bewustwording op gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit was ook wel hoognodig gezien de wereldwijde hoge dodentol te wijten aan arbeidsongevallen en lange termijn effecten van blootstelling aan gezondheidsrisico’s.

Veiligheid gezondheid op de werkvloer

Nood aan actie

Wereldwijde schattingen wijzen jaarlijks op zo’n slordige 375 miljoen werk gerelateerde verwondingen en zo’n 3 miljoen dodelijke slachtoffers. Hiervan zijn er 300.000 slachtoffers het gevolg van een dodelijk arbeidsongeval en de rest zijn gerelateerd aan ziektes en lange termijn gezondheidseffecten. 

Reden genoeg dus om als organisatie werk te maken van een degelijk ‘Health and Safety’-beleid, te bouwen aan een veiligheidscultuur en misschien zelfs te kiezen voor een Veiligheidsmanagementsysteem, al dan niet met ISO 45001-certificatie.

Naast het terugdringen van die hallucinante cijfers zijn er nog een aantal ‘benefits’ gekoppeld aan het creëren van een gezondere en veiligere werkomgeving zoals o.a.:

  • Minder werkonderbreking (want minder ongevallen)
  • Minder absenteïsme
  • Minder opleiding nodig voor nieuwe medewerkers wegens minder verloop
  • Reductie van verzekeringskosten

Bekijken we het cijfermateriaal wat meer in detail, dan zien we dat woon-werk verkeer een grote component uitmaakt van de arbeidsongevallen en dat de dominante boosdoener in verband met lange termijn gezondheid de naam ‘stress’ draagt.

De Belgische cijfers
​​
Wat België betreft publiceerde Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, de resultaten voor 2019 in hun meest recente jaarverslag. Ook hier zien we dat het aantal aanvaarde ongevalaangiften sinds 2016 in stijgende lijn zit tot 146.507 in 2019. 

Kijken we terug naar het jaarverslag van Fedris, dan valt ook hier op dat in België de cijfers voor arbeidsongevallen op de arbeidsweg in stijgende lijn zitten van 22.347 in 2016 naar 26.429 in 2019. Terwijl de arbeidsongevallen op de arbeidsplaats (120.078) na een paar jaar van beperkte stijging, in het 2019 toch terug gedaald zijn naar bijna het niveau van 2016 (119.882). Nemen we de vergelijking met de cijfers van 2011, dan is de trend gelukkig een flink stuk positiever net door de inzet die vele bedrijven al nemen op dit vlak. Toen waren er nog 147.854 arbeidsongevallen op de arbeidsplaats. Maar het valt dus op dat sinds 2015-2016 dit cijfer begint te stagneren.

Aandacht voor psychosociale belasting op de werkvloer

Wist je trouwens dat er momenteel gewerkt wordt aan een ISO-standaard die specifiek gericht is op het omgaan met de psychosociale belasting tijdens het werk / op de werkvloer? Deze ISO-standaard zal ressorteren onder de groep van ‘Occupational health and safety management’ (ISO 45001) en zal de referentie ISO 45003 ‘Psychological health and safety at work: managing psychosocial risks  – Guidelines’ meekrijgen.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer