Contact

MGTSYSTEMEN

Wat hebben de autokeuring en interne audits met elkaar gemeen?

Peter L

Peter Lamote - 04/05/2021

Senior Consultant Procesteam

certificaat

continu verbeteren

ISO

kwaliteitsmanagement

professionaliseren

De 7 linken tussen de autokeuring en interne audits

Heb je recent ook jouw voertuig moeten laten onderwerpen aan de autokeuring?

De kans dat je tijdens het wachten hierbij de link legde naar het auditeren van een managementsysteem, is ongetwijfeld zo goed als onbestaande. Desalniettemin zijn er behoorlijk wat overeenkomsten te vinden.

De autokeuring is een periodiek weerkerend gegeven, waarbij aan de hand van vooraf vastgelegde testen en visuele controles (observaties) bepaald wordt of het voertuig aan de technische en de veiligheidsvereisten voldoet. Hiermee kunnen we al behoorlijk wat parallellen trekken naar (interne) audits.

Volgens ISO 19011 – de richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen -  is de definitie van een audit als volgt:

AUDIT

​is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het
verkrijgen van objectief auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen
daarvan om vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria is voldaan.

Wat is de systematiek?

‘Systematisch’ in bovenstaande definitie betekent dat er een bepaalde ‘systematiek’ in het auditeren moet zitten:

  • We gaan audits uitvoeren op regelmatige basis tijdens het werkjaar. Net zoals de autokeuring zijn deze periodiek weerkerend. Alle processen moeten minstens één keer in de periode van drie jaar de revue passeren.
  • Binnen een organisatie gaan we ook zoveel mogelijk uniform te werk. Auditoren maken hun auditverslag aan de hand van een template.
Autokeuring en interne audits

Meer dan één gelijkenis

Net zoals de technische medewerker van de autokeuring onafhankelijk en objectief de voertuigen gaat keuren, dienen audits uitgevoerd te worden. De auditor dient zo onafhankelijk mogelijk te zijn van het proces dat hij auditeert. De ISO-norm laat bijvoorbeeld niet toe dat een auditor zijn eigen werk beoordeelt.

Om te kunnen oordelen of men binnen de organisatie werkt conform de procesbeschrijvingen en de vereisten van de norm gaat de auditor enerzijds interviews afnemen en anderzijds op zoek gaan naar auditbewijsmateriaal. Net zoals tijdens de autokeuring kan de auditor dit bewijsmateriaal verkrijgen door observatie, het uitvoeren van metingen of andere beproevingen.

Wat de auditée tijdens het interview vertelt, moet overeenstemmen met de voorgelegde bewijsstukken en met de vaststellingen tijdens de observaties. Op basis daarvan gaat de auditor oordelen of de auditcriteria voldaan zijn of niet. De resultaten worden neergeschreven in het auditverslag in de vorm van auditbevindingen. Deze geven ofwel conformiteit aan of wijzen op afwijkingen, net zoals het keuringbewijs aangeeft of het voertuig al of niet voldoet aan de technische en de veiligheidsvereisten.

Qua uitvoering is het zo dat we niet zomaar ‘Jan met de pet’ technisch een wagen kunnen laten keuren of managementsystemen laten auditeren. In beide disciplines zijn de nodige vaardigheden en competenties een must. Strikt genomen eist de ISO-norm niet dat een interne auditor een opleidingscertificaat moet kunnen voorleggen. De interne auditor moet natuurlijk wel over de nodige skills beschikken om audits op een degelijke manier uit te kunnen voeren, juiste conclusies te kunnen trekken en hierover te rapporteren.

Een laatste parallel die we kunnen trekken is dat zowel audits als de autokeuring momentopnames zijn. Een interne audit gaat een foto nemen van het proces en van het managementsysteem op dat specifieke moment. Net zoals het beoordelen van de staat van de wagen op ‘dat’ moment. Er is geen garantie dat er een week of een maand later plots geen panne of veiligheidsprobleem bij de wagen opduikt. Gelukkig zit aan beiden ook een ‘preventieve’ kant en komen probleemgevallen boven water waardoor ze kunnen weggewerkt worden.

Samengevat, de 7 vergelijkingspunten

Autokeuring of interne audit

  • Op regelmatige basis
  • Uniforme werkwijze
  • Onafhankelijk
  • Vastgelegde vereisten​
  • Conformiteit of Afwijking
  • Vaardigheden & competenties
  • Momentopnames

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Klimaat 1

De impact van het Climate Change Amendement

Mogelijks heb je het al ergens gelezen of gehoord dat ISO voor diverse normen een Climate Change Amendement heeft gepubliceerd. Wat betekent dit concreet?

Lees meer
Blog continu verbeteren vs2

Kleine stappen naar een gemeenschappelijk doel, dat is continu verbeteren

Continu verbeteren kunnen we omschrijven als dagelijks met alle medewerkers kleine stappen zetten naar een gemeenschappelijk doel, resultaten verbeteren in functie van de tijd.

Lees meer
Newtons cradle 256213 1280

Business excellence & het perpetuum mobile

"Als men me vraagt wat Lumeron eigenlijk doet dan is mijn antwoord vaak " organisaties in beweging brengen en in beweging houden". Omdat dit antwoord voor velen niet volstaat of nog vragen oproept geef ik meestal extra tekst en uitleg.": zegt Abdon Moens - CEO Lumeron

Lees meer